Sociale Kaart Maastricht

OP+PLUSKAART Maastricht 2017
KINDEREN
Stichting Leergeld
Kosten voor onderwijs, welzijn, sport en cultuur voor leerplichtige kinderen. Voorwaarden: laag inkomen. Informatie/Aanvraag: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl, e-mail: info@maastrichtenheuvelland.leergeld.nl, tel. 06 39 40 28 43.

Speelgoedbank Hoelahoep
Speelgoed voor kinderen van 0 t/m 15 jaar, 1 x per maand 2 stuks speelgoed en 1 boek per kind. Voorwaarden: aanmelden via intermediair. Informatie/aanvraag: Centre Manjefiek Malberg, Malbergsingel 70 (bezoekadres Sproetepad 20), e-mail: hoelahoep2014@hotmail.com,
tel. (043) 763 00 30.

Speelpan West
Uitleen van speelgoed voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Speelpan West is een plek waar ouders/opvoeders met hun kinderen samen kunnen spelen, andere ouders/kinderen ontmoeten en creatief bezig zijn. Tijdens openingstijden kunt u praten met medewerkers over (het spelen van) kinderen. Informatie: www.trajekt.nl/initiatief/speelpan-west.

Centre Céramique
Gratis lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar en voor studenten tussen 18 en 25 jaar (wel eenmalig inschrijfgeld € 3). Gebruik internet/computerwerkplek; lenen e-books en gebruik maken van databanken. Digitale dag- en weekbladen zijn gratis. Kortingen op activiteiten en cursussen. Informatie/aanvraag: www.centreceramique.nl/bibliotheek ,
e-mail: ledenservice@maastricht.nl, tel. (043) 350 56 00.

Maastricht Sport Maastricht Sport biedt allerlei gratis sportactiviteiten voor verschillende leeftijden. Informatie/aanvraag: www.maastrichtsport.nl.

ETEN EN DRINKEN
Voedselbank Maastricht
Voedselpakketten, kleding, luiers, toiletartikelen. Aanvragen via hulpverlenende instanties. Informatie/aanvraag: aanvraagformulier via www.voedselbanklimburg-zuid.nl. Heugemerveld: Paus Leo XIII Plein 20. Woensdag 15.00 – 17.30 uur Mariaberg: Fatimaplein 73. Donderdag 14.00 – 17.00 uur.

De Gouwe
Directe hulp op het gebied van voeding en kleding. Aanvragen via professional of vrijwilliger via het aanvraagformulier op www.gouwe.net.

Betaalbare maaltijden (prijzen rond 4, euro, voor minima en studenten)
 Eten met Manus
Locatie: Trefcentrum Wittevrouwenveld, Edisonstraat 4. Informatie/aanvraag: via platformwvv24@gmail.com of tel: (043) 362 12 32.

 Resto van Harte
Locatie: Theresiaplein 18, 6213 CG Maastricht. Informatie/aanvraag: www.restovanharte.nl of tel: 0900 – 900 30 30.

 Vorkje Prikken Maastricht
Locatie: Wycker Grachtstraat 24. Informatie/reservering: tel: 06-3752 7575 en www.vorkjeprikken.com.

 Buurtbistro Malberg
Elke donderdag in Centre Manjefiek. Het menu wordt aan het begin van de week vermeld op het prikbord. Aanmelding en
informatie: via 043-76300030 of bij de receptie van het Wijkservicepunt.

 In de Rooden Leeuw
Locatie: Bogaardenstraat 50, tel. (043) 350 06 25. Aanvraag/informatie: www.roodenleeuw.nl en centrum@roodenleeuw.nl.

 Thuisafgehaald
Maaltijden delen met je buren. www.thuisafgehaald.nl

KLEDING, VERZORGING, MEUBELS, FIETSEN E.D.
De Vlinder / De goede start
Producten voor baby’s en of verzorgingsproducten. Aanvragen via hulpverlenende instanties. www.facebook.com/devlindergoedestart.

Fris en Fruitig van Stichting Bureninitiatief
Verzorgingsproducten, lichamelijke verzorging voor inwoners Nazareth/Limmel. Locatie: Kasteel Schaloenstraat 54, tel: 06 42329041

Twiedehands-Twiedekans
De stichting stimuleert kansarmen en jongeren door sociale projecten in educatieve en creatieve zin. Dagbestedingstrajecten, een kringloopwinkel met ruim aanbod van kleding, huisraad, meubels, kunstshop e.d. zijn onder ander activiteiten zij samen met een aantal vrijwilligers organiseert. Informatie/aanvraag: www.twiedehands-twiedekans.nl.
Francois de Veyestraat 9, tel. (043) 325 57 70.

Kringloop-Hartelstein Verkoop van kleding, schoenen, gebruiksvoorwerpen, boeken, meubels enz. Met de opbrengsten wordt een aantal dak- en thuislozen onderdak geboden en bouwen ze samen aan een zinvol bestaan. Informatie/aanvraag: www.kringloop-hartelstein.nl, Hartelstein 204, tel.(043) 364 55 15 of 06 21 15 28 40.

Kringloop Zuid Verkoop van meubels, lampen, curiosa, huishoudelijke apparatuur, kleding, woonaccessoires, boeken, speelgoed, schilderijen, fietsen enz. Aanvraag/informatie: www.kringloopzuid.nl, e-mail: info@kringloopzuid.nl. Watermolen 52 Maastricht,
tel. (043) 362 08 58.

Dress for succes Maastricht
Geeft onder voorwaarden representatieve kleding aan mensen op zoek naar een baan. Informatie/contact: T: 06-1554 8926, www.dressforsuccess.nl/maastricht en dfs.maastricht@hotmail.com.

Fietsbank Maastricht
Voor iedereen die geen geld heeft voor de aanschaf of reparatie van een fiets.. Voorwaarden: mensen die voor een fiets in aanmerking komen, moeten in ruil hiervoor twee weken een dagdeel per week meehelpen in de fietsbank. Informatie/aanvraag: www.fietsbank.com. Malpertuis, Ermerikstraat 18, tel. 06 – 18 10 85 36. Limmel, Willem Alexanderwg 21, tel. 06 22 31 15 48. Blauwdorp, Hertogsingel 98-100, tel. 06 18 10 85 36.

Weggeefwinkel | Doorgeefwinkel Maastricht Doorgeefwinkel van Landbouwbelang: woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur (m.u.v. schoolvakanties). Biesenwal 3 (ingang via Maaskade). Informatie: www.facebook.com/Doorgeefwinkel-Maastricht-142611005800141. Trajekt locatie De Heeg: aan de Roserije maandag en dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur, donderdagmiddag van 12.00 tot 16.00 uur www.facebook.com/weggeefwinkelDeHeeg.

DIVERSEN
Stichting burenititiatief Nazareth/Limmel
Diverse initiatieven en activiteiten. Adres: Kasteel Schaloenstraat 54, 6222 TP Maastricht, T: 06-4239041, E: st.bureninitiatief@gmail.com, website: www.stichtingbureninitiatief.nl

Werkhuis Wittevrouwenveld
Het Werkhuis is er voor iedereen. mensen kunnen er aan de slag in de verschillende werkplaatsen naar keuze. Ze kunnen er praktische ervaring opdoen, mensen ontmoeten of van anderen iets leren. Organisaties en ZZP-ers kunnen ook gebruik maken van een werkplaats. Informatie/aanvraag: www.werkhuismaastricht.nl, e-mail: info@werkhuismaastricht.nl, tel. (043) 785 03 84 of 06 46 46 37 67.

De Buurtservice
De Buurtservice brengt mensen bij elkaar die elkaar willen en kunnen helpen. Bijvoorbeeld met boodschappen doen, kleine klusjes in huis of tuin, het uitlaten van de hond, maar ook gezellig naar de markt gaan of samen koffie drinken. Dit in ruil voor een kleine wederdienst in overleg. Iedere woensdagmiddag wordt een eenvoudige warme maaltijd bereid (vooraf reserveren). Deze kan genuttigd worden bij de Buurtservice of thuis gebracht (max. 12 personen). Locaties Caberg, Malpertuis, Brusselse Poort West of Malberg. Informatie/aanvraag:
e-mail: buurtservice@hotmail.com of tel. (043) 300 03 83.

Veur elkaar
Voor bewoners die om de een of andere reden (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op buren, kinderen, kennissen of ouders. Voorwaarden: alleen voor de inwoners Mariaberg en Pottenberg. Informatie/aanvraag: www.veurelkaar.nl. Pottenberg, e-mail pottenbergveurelkaar@live.nl. Mariaberg: Leonne Kepser via (043) 321 42 67.
Op locatie in het Wijkservicepunt Nazareth Limmel: iedere donderdag van 13.00 tot 15.00 uur in het Wijkservicepunt Limmel Nazareth, Kasteel Schaloenstraat 54. Meer informatie krijgt u bij: Karen Hop, Trajekt, 06 52 80 75 95 of via karen.hop@trajekt.nl.

Buurtbrök
Het aanbod van producten en activiteiten kan per Buurtbrök verschillen. Het is een soort gezelligheidswinkel voor buurtbewoners, die op kleine schaal producten en diensten voor de buurt aanbiedt. Aanvraag/informatie: www.trajekt.nl/zoeken?zoek=Buurtbrok. Wyckerpoort, Prof. Kernstraat 1, tel. (043) 850 28 90. Pottenberg, Terra Cottaplein 16-17, tel. (043) 851 50 02. Mariaberg, Proosdijweg 63, tel. (043) 851 45 92.

Stichting Saints & Sinners
Biedt individuele begeleiding en activiteiten aan. Hulp in de vorm van een goede doorverwijzing, voedselpakket, klussen of ondersteunende programma’s. Informatie/aanvraag: www.saintsandsinners.nu of per e-mail: info@saintsandsinners.nu, tel. 06 21 10 63 91.

ONDERSTEUNENDE ORGANISATIES – VANGNET
Vincentiusvereniging
Nadruk op hulp bij acute financiële en materiële nood, die niet wordt opgepakt door andere instanties, zoals overheid en maatschappelijke organisaties. Aanvragen door hulpverlener of hulpverlenende instantie via www.vincentiusmaastricht.nl. Voor projecten e-mail: vincentiusmaastricht@gmail.com.

Stichting Stille Armen
Jaarlijkse kerstpakketten via intermediairs. Ook een noodfonds, waarmee bij ernstige gevallen van hulpbehoevendheid wordt geholpen met diensten en/of goederen (nooit geld). Aanvragen via hulpverlener of hulpverlenende instantie. Informatie/advies: www.stgsam.nl of stgsam1932@gmail.com.

Stichting JCN
De Jan en Clara Nijssen Stichting ondersteunt individuele 70-plussers, die dreigen te vereenzamen of anderszins hulp nodig hebben. En die door de gebruikelijke instanties niet of nauwelijks geholpen kunnen worden. Zij verzorgen rechtstreekse giften en/of maken activiteiten mogelijk voor deze doelgroep. Informatie/advies: margo.walkowiak@maastricht.nl.