Debtcoaching

DEBTCOACH : schuldhulpverlener nieuwe stijl.

Wanneer maakt u gebruik van een debtcoach :
Bij het concept ‘debtcoach’ is zelfredzaamheid het uitgangspunt.
De debtcoach ondersteunt cliënten met problematische betalingsachterstanden/schulden.

Daar waar een schuldhulpverlener de onderhandelingen met de schuldeisers voert, wordt van
een debtcoach gevraagd dat hij kennis heeft van schuldhulpverlening en dat hij met deze kennis zijn cliënt kan coachen.
Dit heeft als voordeel dat het zelfvertrouwen van de cliënt wordt gestimuleerd.
Dit maakt een cliënt sterker en zelfbewuster.

De cliënt blijft zelf de regie voeren en krijgt samen met de debtcoach beschikking over de
software Debtcare. Met behulp van deze software worden gestandaardiseerde brieven
aangemaakt om schuldeisers aan te kunnen schrijven en betalingsvoorstellen te doen. De
Debtcoach coacht en blijft gedurende een vooraf vastgelegde periode de steun en toeverlaat van de cliënt.

Schuldenaren en schuldeisers zelf verantwoordelijk :

Een belemmering bij arbeidsparticipatie zijn (problematische) schulden. Daarom vindt het kabinet het van groot belang om (problematische) schulden te voorkomen of op te lossen. Hiervoor zijn schuldenaren en schuldeisers in de eerste plaats zelf verantwoordelijk.
Als mensen toch hulp nodig hebben, kunnen zij bij de gemeente terecht.

Debtcoach gaat uit van zelfredzaamheid

Bij het concept ‘debtcoach’ is zelfredzaamheid het uitgangspunt.
De debtcoach ondersteunt cliënten met problematische betalingsachterstanden.
Daar waar een schuldhulpverlener de onderhandelingen met de schuldeisers voert, wordt van
een debtcoach gevraagd dat hij kennis heeft van schuldhulpverlening en dat hij met deze kennis zijn cliënt kan coachen.
Dit heeft als voordeel dat het zelfvertrouwen van de cliënt wordt gestimuleerd.
Dit maakt een cliënt sterker en zelfbewuster.

De cliënt blijft zelf de regie voeren en krijgt samen met de debtcoach beschikking over de
software Debtcare.
Met behulp van deze software worden gestandaardiseerde brieven aangemaakt om schuldeisers aan te kunnen schrijven en betalingsvoorstellen te doen.
De Debtcoach coacht en blijft gedurende een vooraf vastgelegde periode de steun en toeverlaat van de cliënt.